Psikiyatrist – Psikolog Kimdir?

Psikolog ile psikiyatrist arasındaki ilk fark eğitimleridir. Psikiyatristler, üniversitelerin tıp fakültelerinden tıp doktoru olarak mezun olurlar ve tıpta uzmanlık sınavını (TUS) kazandıktan sonra üniversite hastanesi ya da Sağlık Bakanlığı eğitim araştırma hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde, uzmanlık eğitimini tamamlayıp, uzmanlık tezini hazırladıktan sonra girdikleri uzmanlık sınavında başarılı oldukları takdirde psikiyatri uzmanı (psikiyatrist) ünvanını alırlar. Ruhsal hastalık tanısı iyi bir tıbbi öykü alma ve ruhsal muayeneyi takiben konulabilir. Bu nedenle ruhsal hastalığı olan kişilerin muayene ve tedavi yetkisi ruh sağlığı alanında psikiyatri hekimlerine verilmiştir.

Psikologlar, üniversitelerin fen-edebiyat ya da sosyal bilimler fakültelerinin psikoloji bölümlerinden mezun olurlar ve psikolog ünvanını alırlar. Belirli bir alanda uzmanlaşmak isteyen psikologlar yabancı dil ve akademik lisans üstü eğitim sınavlarında başarılı olduklarında, klinik psikoloji, adli psikoloji, nöropsikoloji, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstüriyel psikoloji vb. alanlarda yüksek lisans yaparak uzman psikolog unvanı alırlar. Eğer doktora proğramlarını da tamamlarlarsa Dr. Psikolog ünvanı alırlar ancak buradaki doktor ünvanı tıp doktorluğunu değil bilimsel doktora ünvanını ifade etmektedir..

Psikiyatrist ile psikolog arasındaki bir diğer fark ise ilaç yazma yetkisidir. Psikiyatristler hekim olduklarından ilaç verme, reçete yazma ve diğer biyolojik tedavileri de uygulama yetkisine de sahiptir. Psikolog ise tıp doktorluğu (hekimlik) eğitimine sahip olmadığından ilaç tedavisi düzenleyemez, reçete yazamaz ve psikiyatristler tarafından düzenlemiş ilaç tedavilerine müdahale edemezler.

Psikiyatrist ile psikolog arasındaki farklılıklara yanında benzerlikler de bulunmaktadır. Psikiyatrist ve psikologun her ikisi de zihinsel ya da duygusal sorunları olan insanlarla çalışırlar ve ruh sağlığı ve hastalıkları alanındaki ekip çalışmasının birbirlerini tamamlayıcı elemanlarıdır. Hem psikolog hem de psikiyatristler resmi eğitimlerinin dışında mesleki alanda kendilerini geliştirmek için farklı psikoterapi eğitimlerine devam ederler ve psikoterapi uygulama yeterliliğine sahip olurlar.