LOTUS Destek Eğitim Birimi Hizmetleri

Hakkımda

Uzm.  Merve Tuna, okul öncesi öğretmenliği lisans programı ve zihin engelliler öğretmenliği yandal programı mezunudur. Yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Erken Çocuklukta Özel Eğitim Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimine Anadolu Üniversitesi Zihin Engelliler Öğretmenliği Programı’nda devam etmektedir.

Lotus Destek Eğitim Hizmetleri Birimi

Lotus Destek Eğitim Hizmetleri Birimi’nin öncelikli amacı ebeveynlerin çocuklarının gelişimi hakkında doğru bilgiye ulaşabilmelerini sağlamaktır. Bir diğer amacı ise gelişimsel olarak risk altında bulunan çocuklara, onların ailelerine ve öğretmenlerine  uygun destek eğitim hizmetlerini sunabilmektedir.

Sunulan Hizmetler

Birimimizde üç farklı hizmet verilmektedir.

  1. Gelişim Değerlendirilmesi-Eğitsel Müdahale Planının Yapılması
  2. Müdahale Planının Uygulanması

 

 

 

       3.Uygulamalı Aile Eğitimleri

Hangi gelişim alanlarının desteklenmesi konusunda  hizmet veriyoruz?

Bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim, iletişim ve dil gelişimi alanlarında karşılaşılan sorunları ya da ileride oluşabilecek sorunları belirleyerek eğitsel müdahalede bulunuyoruz.

Eğitsel Müdahale Planının Uygulanması

 Uygulama sürecinde kullanılmasının uygun bulunduğu eğitsel müdahale planı, çocukla uygulamacının bire-bir çalışması,  çocuk-ebeveyn/birincil bakıcı ve uygulamacının birlikte çalışması  yoluyla gerçekleştirilir.

Ne tür uygulamalar kullanmaktayız?

Birimimizde kanıt temelli uygulamalar ve gelişimsel olarak uygun uygulamalar kullanılmaktadır. Yararlanılan müdahale programlarına, Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı, Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı, Doğal Öğretime Dayalı Erken Müdahale Programı örnek olarak verilebilir.

Uygulamalı Aile Eğitimi

3-6 hafta süren programlarda, ailelerin doğru bilgi ve uygulamaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli konularda uygulamalı aile eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Uygulamalı aile eğitimlerinde kontenjan 6 kişi ile sınırlıdır. Ailelerin ilgili konuda yeterlik sağlamaları için her hafta evde yapabilecekleri çalışmalar ve  bir sonraki hafta yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi yoluyla edindikleri bilgileri hayata geçirmeleri hedeflenmektedir. 

Uygulamalı Aile Eğitimi’nde hangi konularda eğitim vermekteyiz?

 “Problem davranışlarla baş etme konusunda ne yapabilirim?”,

“Çocuğumun dil gelişimini nasıl destekleyebilirim?”,

“Çocuğumun rutinlerini nasıl oluşturabilirim?”, “Erken çocuklukta özerklik nasıl desteklenir?”, “Çocuğuma özbakım becerilerini nasıl öğretirim?”

“Çocuğum anasınıfından ilkokula geçişini nasıl kolaylaştırırım?”

konularında halihazırda eğitim programları bulunmaktadır. Bu konuların yanı sıra ailelerin talepleri doğrultusunda istenilen konuda aile eğitim programları hazırlanmaktadır.